Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania - proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego. Mogę ją również sprzedać w którymś z serwisów aukcyjnych. Paypal.com
bibuła To jest miejsce na Twoją kulturalną reklamę
400 x 80 px
odg3018 /8301048492 83-01-04849-2 Rocznik Towarzystwa Literackiego Imienia Adama Mickiewicza Knysz Rudzka Kulczycka Saloni Ihnatowicz Marciszuk Klemm Markiewicz Budrecka Makowiecki Norwid Maciejewska 1830 Młoda Polska Klemm Krzywicki pozytywizm Ulicka Estetyka poetyka Witkiewicz Tygodnik Ilustrowany Jenike Mazan Świętochowski Tynecki Światopog1ąd Rosner Ciechanowicz barok Oświecenie Obrębska Jabłońska Pana Tadeusza język białoruski Taraszkiewicz Araszkiewicz bibliografia 1980 odg3018Ilustracja jest podobizną konkretnego, mojego egzemplarza książki { odg3018 }. Proszę o niewykorzystywanie tej ilustracji bez mojej zgody.

Rocznik Towarzystwa Literackiego Imienia Adama Mickiewicza. Rok XVII-XVIII (1982-1983).

Warszawa-Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1984. ISBN 8301048492.

24 cm, okładka kartonowa oryginalna, książka szyta, 268 s., [8] k. tabl. Stan lepiej niż bardzo dobry. Masa egz.: 510 g.
ISSN 0137-9658.
Spis treści:
- Danuta Knysz-Rudzka: Szkic do portretu dzisiejszej pozytywistki, czyli o pracach Janiny Kulczyckiej-Saloni.
- Ewa Ihnatowicz, Teresa Marciszuk, Waldemar Klemm: Zestawienie publikacji prof. dr Janiny Kulczyckiej-Saloni.
ROZPRAWY
- Henryk Markiewicz: Problemy teoretyczne powieści w krytyce młodopolskiej.
- Aleksandra Budrecka: Zagadnienie powieści modernistycznej: autentyczność i formy kulturowe. Zarys problamatyki.
- Andrzej Z. Makowiecki: O młodopolskiej legendzie Norwida.
- Irena Maciejewska: Listopad 1830 r. w literaturze Młodej Polski.
- Waldemar Klemm: Ludwik Krzywicki - krytyk pozytywizmu.
- Danuta Ulicka: Estetyka a poetyka. Literaturoznawcza konkretyzacja koncepcji estetycznej Stanisława Witkiewicza.
- Ewa Ihnatowicz: Koncepcja prasy w Tygodniku Ilustrowanym za redakcji Ludwika Jenikego (1859-1886).
- Bogdan Mazan: Współpraca Aleksandra Świętochowskiego z lwowskim Tygodniem. Autorstwo Listów z Niemiec i Listów z Krakowa.
- Jerzy Tynecki: Światopog1ąd pozytywizmu - próba odtworzenia.
PRZEGLĄDY, MATERIAŁY, DYSKUSJE
- Edmund Rosner: Literatura polska w Austrii po roku 1945.
- Jan Ciechanowicz: Książka o białoruskim baroku i Oświeceniu.
- Antonina Obrębska-Jabłońska: O podstawie tekstowej przekładu Pana Tadeusza na język białoruski przez Bronisława Taraszkiewicza.
- Łucja Araszkiewicz: Materiały do bibliografii mickiewiczianów za 1980 rok.

8301048492 83-01-04849-2 Rocznik Towarzystwa Literackiego Imienia Adama Mickiewicza Knysz Rudzka Kulczycka Saloni Ihnatowicz Marciszuk Klemm Markiewicz Budrecka Makowiecki Norwid Maciejewska 1830 Młoda Polska Klemm Krzywicki pozytywizm Ulicka Estetyka poetyka Witkiewicz Tygodnik Ilustrowany Jenike Mazan Świętochowski Tynecki Światopog1ąd Rosner Ciechanowicz barok Oświecenie Obrębska Jabłońska Pana Tadeusza język białoruski Taraszkiewicz Araszkiewicz bibliografia 1980 odg3018