Korniszewski, Feliks: Książka dla wszystkich. Genewa: YMCA 1944