Kropiwnicki, Jerzy: Zapis protestu. Londyn: Aneks 1987