Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania - proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego. Mogę ją również sprzedać w którymś z serwisów aukcyjnych.
bibuła To jest miejsce na Twoją kulturalną reklamę
400 x 80 px
odd2029religia emigracja Micewski Znaki Czasu Claudel nawrócenie Hertz Zulehner Stadler Kościół Kowalczyk Garonne Konig Thamm Plechl Giordanelli Skalnik Mara Stehle Solidarność Solidarnosc Bakalarz Duszpasterstwo emigranci Wyszyński Marek Jurek Winkler Kisielewski odd2029Ilustracja jest podobizną konkretnego, mojego egzemplarza książki { odd2029 }. Proszę o niewykorzystywanie tej ilustracji bez mojej zgody.

Znaki Czasu. Kwartalnik religijno-społeczny. Nr 4/1986.

Paris: Centre du Dialogue Montmorency 1986.

21 cm, okładka kartonowa oryginalna, 196,[2] s. Książka szyta. Stan prawie idealny, jedynie minimalne otarcia i wyblaknięcie przy krawędzi koloru okładki. Masa egz.: 340 g.
Kwartalnik wydawany poza Polska przez Andrzeja Micewskiego od 1986 r.
Spis treści:
List Prymasa Polski
Wielkie Antyfony przed Bożym Narodzeniem
Paul Claudel: Moje nawrócenie
Paweł Hertz: Kilka myśli na marginesie "Mojego nawrócenia" Claudela
Paul M. Zulehner, R. Stadler: Religia i Kościół na Wschodzie i na Zachodzie
Ks. Stanisław Kowalczyk: Kryzys ideowo-duchowy Zachodu a chrześcijaństwo
GŁOSY PRZYJACIÓŁ O POLSCE
Co myślę o Polsce, czego życzę Polsce ?
Gabriel Marie Kardynał Garonne: Kraj - Symbol
Franciszek Kardynał Konig: Pierwsze spotkanie
Ludwig Thamm: Filar łacińsko-chrześcijańskiej kultury
Pia Maria Plechl: Rozważania o wystawie jagiellońskiej
Guglielmo Giordanelli: Źródło tożsamości Narodu
Dr Kurt Skalnik: Pokrewieństwo
Maria Grazia Mara: Znak uczestnictwa
Dr Hansjakob Stehle: Solidarność Polaków
KOŚCIÓŁ A EMIGRACJA
Ks. Józef Bakalarz, TChr.: Duszpasterstwo a tożsamość etniczna emigrantów
HISTORIA NAJNOWSZA
Stefan Kardynał Wyszyński: "Pro memoria"
Marek Jurek: Realizm polityki i realizm Narodu
KSIĄŻKI
Dariusz Winkler: Kościół na drogach Ojczyzny
Andrzej Micewski: Co napisał Kisielewski ?
Biblioteka Ossolineum

religia emigracja Micewski Znaki Czasu Claudel nawrócenie Hertz Zulehner Stadler Kościół Kowalczyk Garonne Konig Thamm Plechl Giordanelli Skalnik Mara Stehle Solidarność Solidarnosc Bakalarz Duszpasterstwo emigranci Wyszyński Marek Jurek Winkler Kisielewski odd2029