Rostworowski: Szerzyć Królestwo. Wspomnienia i dzienniki 1939-72