Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego w moim
Muzeum Wolnego Słowa.
Mogę ją również sprzedać
w którymś z serwisów aukcyjnych.
Używam także: Paypal ; PayU
Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania – proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Rzetelność w kontaktach bibliofilsko – wymiennych z mojej strony gwarantują dotychczasowe oceny i komentarze poprzednich klientów:
Google
nkk0011Silesia History Szkice z dziejow Slaska Maleczynska Slask Schlesien Holubowiczowa Holubowicz Maleczynski Czaplinski Dlugoborski Historia Maleczyńska Szkice z dziejów Śląska Cehak Hołubowiczowa Hołubowicz Opole Korta Śląsk Maleczyński Lipska Heck Gierowski Czapliński Szlachta polityka Michalkiewicz Długoborski nkk0011 

Maleczyńska, Ewa [red.]: Szkice z dziejów Śląska. I.

Wydanie drugie.
Warszawa: Książka i Wiedza 1955.

25 cm, oprawa twarda płótno oryginalna, XII,426,[1] s. Książka szyta. Brak obwoluty. Stan wewnątrz idealny, płótno okładki ma minimalne otarcia. Książka z byłej biblioteki wojskowej. Na s. IV skasowany stempel: „Biblioteka Wojskowego Centrum Wyszk. Medyczn.”, ale bez sygnatur bibliotecznych. Masa egz.: 820 g.
Bogato ilustrowana praca zespołowa historyków polskich o dziejach ludu tej prastarej polskiej ziemi, która oderwana w XIII wieku przez feudałów niemieckich od swej macierzy walczyła o swe wyzwolenie społeczne i narodowe.
Spis treści:
Helena Cehak-Hołubowiczowa: Śląski Olimp
Włodzimierz Hołubowicz: Wczesnośredniowieczne Opole w świetle badań archeologicznych w latach 1952-1953
Wacław Korta: Z dziejów obrony Śląska przed feudałami niemieckimi w XI i XII w.
Karol Maleczyński: Z dziejów wsi śląskiej w okresie przed kolonizacją na prawie niemieckim
Ewa Maleczyńska: Próby odbudowy państwowości polskiej w oparciu o Śląsk w XIII wieku
Anna Lipska: Możnowładztwo polskie XIV i pierwszej połowy XV w. a sprawa zjednoczenia Śląska z Polską
Roman Heck: Śląsk w czasie powstania husyckiego
Karol Maleczyński: Z dziejów górnictwa śląskiego w epoce feudalnej
Ewa Maleczyńska: Niektóre zagadnienia z dziejów Śląska na przełomie XV i XVI w.
Józef Gierowski: Mieszczaństwo polskie na Śląsku i jego walka o język i kulturę polską w XVII w.
Władysław Czapliński: Szlachta, możnowładztwo i oficjalna polityka polska wobec Śląska pod koniec XVI i w pierwszej połowie XVII w.
Stanisław Michalkiewicz: Kilka epizodów z dziejów walk chłopskich na Śląsku w XVII i XVIII w.
Wacław Długoborski: Walki klasowe na Śląsku w latach 1793-1799
Ważniejsze publikacje dotyczące dziejów Śląska od końca XVIII w.


Library of Congress: 57041460.
WorldCat: 69301719, 186667130.

 

 

 

 
Silesia History Szkice z dziejow Slaska Maleczynska Slask Schlesien Holubowiczowa Holubowicz Maleczynski Czaplinski Dlugoborski Historia Maleczyńska Szkice z dziejów Śląska Cehak Hołubowiczowa Hołubowicz Opole Korta Śląsk Maleczyński Lipska Heck Gierowski Czapliński Szlachta polityka Michalkiewicz Długoborski nkk0011
Napisz e-mail w sprawie tej książki
albo przez formularz kontaktowy
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict