Snoch: Protoplasta książąt śląskich. Władysław II. Śląsk 1985