Uchmański: Polacy w górach Pamiro-Ałaju. PZWS 1973