Davies: Orzeł biały, czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920. Znak 1997