Dobkowski, Jan: Azylanci. Gdańsk [nakł. autora] 1995