Zwycięstwo 1920. Warszawa wobec agresji bolszewickiej. Paris: Editions Dembinski 1990