" Kryzys na Bliskim Wschodzie 1947-1968. Chronologia wydarzeń. 1969 - ncp1244
  Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania - proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego. Mogę ją również sprzedać w którymś z serwisów aukcyjnych. Paypal.com
bibuła To jest miejsce na Twoją kulturalną reklamę
400 x 80 px
ncp1244 /Kryzys na Bliskim Wschodzie 1947 1968 Chronologia wydarzeń Polski Instytut Spraw Międzynarodowych PISM Izrael Palestyna Israel Palestine Bliski Wschód kryzys polityka nacjonalizm żydowski syjonizm ideologia ruch nacjonalistyczny Żydzi Arabowie agresja 1967 Zydzi Jews Judaica Judaism Jewish ncp1244Ilustracja jest podobizną konkretnego, mojego egzemplarza książki { ncp1244 }. Proszę o niewykorzystywanie tej ilustracji bez mojej zgody.

Kryzys na Bliskim Wschodzie 1947-1968. Chronologia wydarzeń.

[Wydanie pierwsze. First edition].
Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Zakład Krajów Rozwijających się. Zakład Informacji Naukowej i Dokumentacji. 1969.


29 cm, oprawa broszurowa, tekst powielany na powielaczu białkowym, ale dobrej jakości, [4],IV,429 s. PB. Very Good. Stan praktycznie idealny, jedynie książka na krawędziach ma minimalne otarcia. Nakład 250 egz. Masa egz.: 980 g.
Przegląd wydarzeń zawierający obok opisu wydarzeń odnośnik do źródła każdej informacji.
Poniżej [ PRL-owski pomarcowy ] wstęp:
0d chwili powstania państwa Izrael Bliski Wschód znajduje aię w stanie permanentnego kryzysu. Stało się tak dlatego, że u podstaw polityki tego nowo powstałego państwa legł burżuazyjny nacjonalizm żydowski - syjonizm. Syjonizm, jako ideologia i ruch nacjonalistyczny, odegrał wybitnie negatywną rolę w kształtowaniu się stosunku Żydów wobec Arabów na Bliskim Wschodzie. W okresie 21 lat swego istnienia, Izrael realizował konsetowatnie politykę prowokacji i agresji wobec krajów arabskich. Polityka ta miała na celu utrzymanie na Bliskim Wschodzie atmosfery ustawicznego napięcia, niepewności, terroru i strachu.
Agresja Izraela na kraje arabskie w 1967 r. i późniejsza polityka tego kraju sprawiły, iż ludzkość stała się świadkiem dramatycznego wyścigu w czasie pomiędzy procesem stałego pogarszania się sytuacji w tej części świata a wysiłkami wielkich mocarstw zmierzającymi do jej politycznego, pokojowego uregulowania.
Kryzys na Bliskim Wschodzie ma już swoją dość długą historię. Złożył się na niego cały szereg wydarzeń i faktów, których znajomość ma istotne znaczenie dla zrozumienia aktualnej sytuacji w tej części świata. Dlatego też zespół pracowników Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych opracował niniejszą chronologię wydarzeń. Praca ta podjęta została w przekonaniu, ze stanowić będzie wydatną pomoc dla tych wszystkich, którzy są szczególnie zainteresowani w przebiegu kryzysu bliskowschodniego.
Z kryzysem bliskowschodnim wiązało się tak wiele wydarzeń, iż było rzeczą wprost niemożliwą uwzględnienie wszystkich z nich w niniejszej publikacji. Z konieczności zatem zespół opracowujący chronologię musiał dokonać nieodzownej selekcji tych wydarzeń. Dążeniem zespołu było wybranie tych faktów, które w kryzysie bliskowschodnim odegrały najważniejszą rolę. Może się zdarzyć, że Czytelnik uzna ten wybór za kontrowersyjny i niedoskonały. Ale należy mieć na uwadze fakt, że tam, gdzie w rachubę wchodzi konieczność selekcji materiału faktograficznego, różnego rodzaju uchybienia i niedostatki są praktycznie nie do uniknięcia.
Niniejsza chronologia zawiera rejestr najważniejszych wydarzeń od początku 1947 r. do końca 1968 r. Rozpoczęcie tego rejestru od 1947 r. jest uzasadnione tym, że wtedy właśnie tzw. kryzys palestyński zaczął wchodzić w stadium krytyczne. Wówczas to bowiem W. Brytania znalazła się ze swoją polityką w ślepym zaułku i postanowiła wnieść sprawę Palestyny na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, pozostawiając jej do rozstrzygnięcia problemy, których sama nie była w stanie rozwikłać.

Kryzys na Bliskim Wschodzie 1947 1968 Chronologia wydarzeń Polski Instytut Spraw Międzynarodowych PISM Izrael Palestyna Israel Palestine Bliski Wschód kryzys polityka nacjonalizm żydowski syjonizm ideologia ruch nacjonalistyczny Żydzi Arabowie agresja 1967 Zydzi Jews Judaica Judaism Jewish ncp1244 
"