Podręczny słownik rosyjsko polski. Wyd. 5. Wiedza Powszechna. 1969