" Doroszewski: Wśród słów, wrażeń i myśli. Refleksje o języku polskim. 1966 - ncp1235
  Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania - proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego. Mogę ją również sprzedać w którymś z serwisów aukcyjnych. Paypal.com
bibuła To jest miejsce na Twoją kulturalną reklamę
400 x 80 px
ncp1235 /Doroszewski język polski Wśród słów, wrażeń i myśli Wsrod slow, wrazen i mysli cywilizacja Słownik Języka Polskiego Poprawność języka kultura styl Gwara Źeromski ortografia Pisownia wymowa Mickiewicz 563430 69374785 polish language ncp1235Ilustracja jest podobizną konkretnego, mojego egzemplarza książki { ncp1235 }. Proszę o niewykorzystywanie tej ilustracji bez mojej zgody.

Doroszewski, Witold: Wśród słów, wrażeń i myśli. Refleksje o języku polskim.

Wydanie pierwsze. First edition.
Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1966.


21 cm, okładka kartonowa oryginalna, 476 s. PB, Very Good. Książka szyta. Stan wewnątrz lepiej niż bardzo dobry, jasny karton okładki nieco przykurzony, z tyłu okładki stempelek dawnej przeceny, egzemplarz nieobcięty. Masa egz.: 410 g.
Zbiór tekstów pisanych przez wiele lat.
Spis rzeczy:
Zamiast wstępu
I. ZAGADNIENIA OGÓLNE
Język polski
Język wspólnotą pracy
Uwagi o pięknie języka i jego poznawaniu
Uczucie a myśl w języku i w nauczaniu języka
Funkcja poznawcza języka
Język a cywilizacja
O wyrazach obcego pochodzenia
Złe nałogi myślowe
Istota i mechanizm błędów językowych
O artykule gramatycznym (tzw. rodzajniku)
"Kujawy nad Bugiem"
O pracy nad Słownikiem Języka Polskiego
O zadaniach słowników
O słownikach polskich
Pierwiastki syntaktyczne treści znaczeniowej wyrazów
Zasady pracy leksykograficznej
Uwagi o terminologii lingwistycznej
O analogii w słowotwórstwie
Język Warszawy
Czasu wojny
Stare Miasto — Starówka
Zasady dyskusji naukowej
II. ZAGADNIENIA STYLU
Poprawność języka a jego kultura i styl
O stylu pseudonaukowym
Podniosły styl
Uwagi o sugestywności stylu
Gwara w utworach literackich
Na marginesie przekładu
Styl Źeromskiego
Zawiły styl
Styl potoczny
III. O NAUCE JĘZYKA POLSKIEGO
O zadaniach teoretycznych i dydaktycznych polonistyki językoznawczej
Studium języka a studium literatury
O normatywny charakter nauczania gramatyki
Liberalizm czy celowa, zespolona praca
O ortografii
Z historii ortografii polskiej
Pisownia a wymowa
Analiza logiczna a pisownia wyrazów złożonych
Z historii prac nad ortografią polską
Przymiotniki złożone w języku polskim i ich pisownia
Łączne i rozdzielne pisanie wyrazów
IV. ZAGADNIENIA POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ
Sens społeczny nauki o języku
Poprawność językowa
Kryteria poprawności językowej
Kryterium formalno-logiczne
Kryterium narodowe
Kryterium estetyczne
Przeciw znęcaniu się nad mową i nad dzieckiem
O właściwą postawę wobec języka
Celowa troska o język i jej granice
O czystość języka
Język autorów a kryteria poprawności
Z wahań mowy potocznej
Skomplikowane formy
O uczeniu się języków obcych
Uwagi o końcówkach dopełniacza -a, -u w deklinacjach rzeczowników męskich
O akcencie we współczesnym inteligenckim języku polskim
O galicyzmach w listach Mickiewicza.
LCCN 66095008; PG6071 .D6. WorldCat: 563430, 69374785.

Doroszewski język polski Wśród słów, wrażeń i myśli Wsrod slow, wrazen i mysli cywilizacja Słownik Języka Polskiego Poprawność języka kultura styl Gwara Źeromski ortografia Pisownia wymowa Mickiewicz 563430 69374785 polish language ncp1235 
"