Jawerbaum [oprac.]: Same cuda. Żydowskie dowcipy i anegdoty. Zetpress [1988]