Polska Poland Polish history 1981 historia Polski polskie bibuła bibula Solidarność Solidarnosc Solidarity uncensored prints dissident publications wydawnictwa niezależne podziemne druki publikacje publications civil liberty

Morcinek W wiergułowej dziedzinie Literatura Nawrocki Młodzież Śląsk Silesia Schlesien kbp5006
qaoslp3księgarnia
  
kbp5006Morcinek W wiergułowej dziedzinie Literatura Nawrocki Młodzież Śląsk Silesia Schlesien kbp5006Ilustracja jest podobizną konkretnego, mojego egzemplarza książki { kbp5006 }. Proszę o niewykorzystywanie tej ilustracji bez mojej zgody.
Morcinek, Gustaw: W wiergułowej dziedzinie.

Wydanie pierwsze.
Katowice: Śląsk 1975.


Oprawa kartonowa, 20 cm, 428 s. Brak strony przedtytułowej, poza tym stan książki idealny. Masa egz.: 350 g.
Ilustrował Józef Marek. Wstęp napisał Witold Nawrocki.
Wybór powojennych utworów o Śląsku dla dzieci i młodzieży.
Morcinek W wiergułowej dziedzinie Literatura Nawrocki Młodzież Śląsk Silesia Schlesien kbp5006