Polska Poland Polish history 1981 historia Polski polskie bibuła bibula Solidarność Solidarnosc Solidarity uncensored prints dissident publications wydawnictwa niezależne podziemne druki publikacje publications civil liberty

Lubosz Opowieści o sławnych kochankach 83-03-02033-1 8303020331 Literatura kobieta woman Historia History Biografia Biography Łuszczewska Buckingham Königsmark Biron Campanini Czartoryska Lauzun Goethe Szymanowska Byron Guiccioli Mickiewicz Sand Musset Walewski Felix Krasiński Potocka Syrokomla Majewska Schratt Kafka Jesenska kbp5003
qaoslp3księgarnia
  
kbp5003Lubosz Opowieści o sławnych kochankach 83-03-02033-1 8303020331 Literatura kobieta woman Historia History Biografia Biography Łuszczewska Buckingham Königsmark Biron Campanini Czartoryska Lauzun Goethe Szymanowska Byron Guiccioli Mickiewicz Sand Musset Walewski Felix Krasiński Potocka Syrokomla Majewska Schratt Kafka Jesenska kbp5003Ilustracja jest podobizną konkretnego, mojego egzemplarza książki { kbp5003 }. Proszę o niewykorzystywanie tej ilustracji bez mojej zgody.
Lubosz, Bolesław: Opowieści o sławnych kochankach.

Wydanie pierwsze.
Katowice: Krajowa Agencja Wydawnicza 1987. ISBN 83-03-02033-1.


Oprawa kartonowa, 21 cm, 493,[3] s. Stan wewnątrz idealny, karton okładki minimalnie otarty na krawędziach. Masa egz.: 350 g.

Władysław IV Waza i Jadwiga Łuszczewska
Królowa Anna Austriaczka i książę Buckingham
August II Mocny i Aurora von Königsmark
Caryca Anna i Ernest Biron
Frydery II i Barberina Campanini
Izabela Czartoryska i diuk de Lauzun
Johann Wolfgang Goethe i Maria Szymanowska
George Byron i Teresa Guiccioli
Adam Mickiewicz i Karolina Kowalska
George Sand i Alfred de Musset
Aleksander Walewski i Rachel Felix
Zygmunt Krasiński i Delfina Potocka
Władysław Syrokomla i Helena Majewska
Cesarz Franciszek Józef i Katarzyna Schratt
Franz Kafka i Milena Jesenska
Lubosz Opowieści o sławnych kochankach 83-03-02033-1 8303020331 Literatura kobieta woman Historia History Biografia Biography Łuszczewska Buckingham Königsmark Biron Campanini Czartoryska Lauzun Goethe Szymanowska Byron Guiccioli Mickiewicz Sand Musset Walewski Felix Krasiński Potocka Syrokomla Majewska Schratt Kafka Jesenska kbp5003