Brownrigg: Wszystkie postacie Nowego Testamentu. Oficyna Naukowa 2003