Grzelak; Stańczyk: Kampania polska 1939. Początek II wojny św. Rytm 2005