Ta książka jest zbędna w mojej bibliotece i zamienię ją chętnie na coś potrzebnego w moim
Muzeum Wolnego Słowa.
Mogę ją również sprzedać
w którymś z serwisów aukcyjnych.
Poniżej pokazywana książka należy do tych które chętnie wymienię na inne bardziej mnie interesujące książki. Jeżeli ma Pani/Pan coś ciekawego do zaoferowania – proszę o kontakt przy pomocy tego formularza korespondencyjnego.
Rzetelność w kontaktach bibliofilsko – wymiennych z mojej strony gwarantują dotychczasowe oceny i komentarze poprzednich klientów:
Google
czd0004Arka Eseistyka Krytyka Literatura Nowak Jeziorański Barańczak Filipowicz Mitzner Polkowski Krzos Stala Nowicki Bereś Konwicki Raźny Dostojewski Zdziechowski Morawiec Surdykowski Kundera Leski Legutko Marek Ciołkosz Spis Plesnar Jałta Mariański Terlecki Kalbarczyk Mackiewicz Pilch Janowski Mirecki Rymkiewicz IBL 1985 Walicki Aneks Wojna w eterze Kozłowski Raina Kościół Popiełuszko Newsweek Encounter Survey Sikora Odojewski Polska Poland Polish history 1976 1980 1981 1982 1989 historia Polski polskie bibuła bibula Solidarność Solidarnosc Solidarity uncensored prints dissident publications wydawnictwa niezależne drugi obieg drugiego obiegu powielane podziemne druki publikacje civil liberty czd0004 
Książka jest już na całe szczęście niedostępna.
Jest już szczęśliwa, albowiem znalazła nowego świeżego właściciela.

Arka. Eseistyka, Krytyka, Literatura. 1986 Nr 14.

Wydanie bezdebitowe, podziemne, drugoobiegowe.
Kraków: 1986.

21 cm, oprawa kartonowa oryginalna, technika druku: offset z maszynopisu, 152 s. PB, Very Good. Stan wewnątrz lepiej niż bardzo dobry, karton okładki ma drobne zażółcenia od światła. Druk dość drobny ale w pełni czytelny. Masa egz.: 180 g.
Publikacja wydana w drugim obiegu.
Spis treści:
- Jan Nowak-Jeziorański: List do działacza ruchu podziemnego w Polsce
- Stanisław Barańczak: Druga natura; Strofa z Roberta Frosta; Wrzesień; Naród, któremu się lepiej powiodło [wiersze]
- Kornel Filipowicz: Starsza pani w kapeluszu fioletowym
- Piotr Mitzner: Wieża; Piranesi /Zbyszkowi Gluzie/; xxx [Wycięto lasy] [wiersze]
- Jan Polkowski: Europa; Niech przepadnie zgiełk; xxx [Nie było nic - oto co było]; xxx [Ty jesteś szarość]; xxx [Bolałem nad sobą] [wiersze]
- Jacek Krzos [pseud. - właśc. Marian Stala]: Dopóki oddycham
- Stanisław Nowicki [pseud. - właśc. Stanisław Bereś]: Wileńska wojna. Rozmowa z Tadeuszem Konwickim [fragm. książki: „Pół wieku czyścca”]
- Anna Raźny: Fiodor Dostojewski i Marian Zdziechowski. Dwa spojrzenia na Europę
- Elżbieta Morawiec: W Paryżu i w Bereźnicy Wyżnej [w spisie treści błędnie: … w Brzeźnicy …]
Polemiki
- Jerzy Surdykowski: Nieznośna ciężkość pojmowania [obrona powieści Milana Kundery „Nieznośna lekkość bytu” wobec tekstu Marka Leskiego [pseud. - właśc. Ryszard Legutko]: Anty-Kundera - w nr 11 Arki]
- Marek Leski [pseud. - właśc. Ryszard Legutko]: Jak Libańczyk z Libańczykiem [dalszy ciąg polemiki z Jerzym Surdykowskim]
Sylwetki
- Krystyna Marek: Adam Ciołkosz
Historia najnowsza
- Michał Spis [pseud. - właśc. Łukasz Plesnar]: Jałta, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
- Antoni Mariański [pseud. - właśc. Ryszard Terlecki]: IV. Czterdziesty siódmy: wybory
- Seamus Murphy: Czy Brytyjczycy są rasistami?
- dk [właśc. Damian Kalbarczyk]: Listy na zadany temat [dotyczy niepodpisanego tekstu z nr 12 Arki „Myślenie polityczne w cieniu Mackiewicza”]
Felietony
- Oskar Schlovka [pseud. - właśc. Jerzy Pilch]: „My oba to jedna osoba” [dot. książek: Aleksander Minkowski: Zmartwychwstanie Pudrycego, PIW 1984; Eugeniusz Kabatc: Śmierć robotnika w hotelu „Savoy”, PIW 1985]
- Lekcja polskiego
Dokumenty
- Tomasz Janowski, Andrzej Mirecki: Gra w Uniwersytet [fragm. książki: Kazimierz Bielski, Tomasz Janowski, Andrzej Mirecki: Gra w Uniwersytet. Szkic dziejów Uniwersytetu Warszawskiego w okresie 13 grudnia 1981 do czerwca 1986 roku. Warszawa: CDN 1986]
- Jarosław Marek Rymkiewicz: Do moich kolegów z Instytutu Badań Literackich [po wyrzuceniu z pracy w IBL z końcem października 1985 r.]
Recenzje i omówienia
- Jacek Krzos [pseud. - właśc. Marian Stala]: Sukces i klęska Andrzeja Walickiego[Andrzej Walicki: Spotkania z Miłoszem. Londyn: Aneks 1985]
- Michał Spis [pseud. - właśc. Łukasz Plesnar]: Głos wolnej Polski [Jan Nowak Jeziorański: Wojna w eterze. Tom I. 1948-1956. Londyn: Odnowa 1985]
- Tadeusz Maks [pseud. - właśc. Ryszard Terlecki]: Radiostacja nadziei [Jan Nowak Jeziorański: Wojna w eterze. Tom I. 1948-1956. Londyn: Odnowa 1985]
- MK [właśc. Maciej Kozłowski]: Kościół w Polsce widziany z Berlina [Peter Raina: Kościół w Polsce 1981-1984. London: Veritas 1985]
- zz: Rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki w Londynie
Z czasopism [Newsweek, 7.10 1985; Encounter, grudzień 1985; Survey, wiosna 1985]
Listy do redakcji [Wojciech Sikora; Włodzimierz Odojewski: W związku z Józefem Mackiewiczem w Arce; Michał Spis [pseud. - właśc. Łukasz Plesnar]: Odpowiedź Włodzimierzowi Odojewskiemu - wszystkie listy dot. tekstu: Michał Spis [pseud. - właśc. Łukasz Plesnar]: Trzeba głośno mówić, czyli o Józefie Mackiewiczu piórem antykomunisty - w nr 11 Arki].


Library of Congress: 98656509.
WorldCat: 26892079; 234320611.
Arka-Nr-14-Eseistyka-Krytyka-Literatura-1986-Krakow-bibula-Nowak-Jezioranski-Baranczak-Mitzner-Polkowski

 
Arka-Nr-14-Eseistyka-Krytyka-Literatura-1986-Krakow-bibula-Nowak-Jezioranski-Baranczak-Mitzner-Polkowski

 
Arka Eseistyka Krytyka Literatura Nowak Jeziorański Barańczak Filipowicz Mitzner Polkowski Krzos Stala Nowicki Bereś Konwicki Raźny Dostojewski Zdziechowski Morawiec Surdykowski Kundera Leski Legutko Marek Ciołkosz Spis Plesnar Jałta Mariański Terlecki Kalbarczyk Mackiewicz Pilch Janowski Mirecki Rymkiewicz IBL 1985 Walicki Aneks Wojna w eterze Kozłowski Raina Kościół Popiełuszko Newsweek Encounter Survey Sikora Odojewski Polska Poland Polish history 1976 1980 1981 1982 1989 historia Polski polskie bibuła bibula Solidarność Solidarnosc Solidarity uncensored prints dissident publications wydawnictwa niezależne drugi obieg drugiego obiegu powielane podziemne druki publikacje civil liberty czd0004
Napisz e-mail w sprawie tej książki
albo przez formularz kontaktowy
Poprawny CSS!Valid XHTML 1.0 Strict